sofia@ablogistics.net
+359 88 61 82 686 | +359 88 44 58 081

ПРИСТАНИЩНИ И СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ

Oптимални решения за нашите клиенти за:

  • Складиране на стоки
  • Складиране под митнически режим
  • Деконтейнеризация в Бургас, Варна и Солун
  • Складови операции
  • Консолидиране на товари
  • Застраховане на товари