sofia@ablogistics.net
+359 88 61 82 686 | +359 88 44 58 081

„AБ ЛОДЖИСТИКС“

ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

КОНТЕЙНЕРЕН ТРАНСПОРТ

Предлагаме широка гама от услуги в областта на контейнерния превоз на стоки и товари.

 • Превози в стандартни контейнери и специализирано оборудване – платформи, хладилни контейнери, open top контейнери
 • Всички съпътстващи спедиторски услуги по обработката на корабни и контейнерни товари като: складиране, митническа обработка, вътрешен транспорт, претоварни операции и други.
 • Възможности за заявяване на допълнителни услуги, съобразени с вида на стоката и конкретните условията на доставка според IINCOTERMS 2010– карго застраховане, конвой на товари в страната, комбиниран транспорт, консултация по внос и износ, превоз на панаирно и изложбено оборудване, дипломатически и личен багаж и др.

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

“АБ Лоджистикс” ЕООД предлага на своите клиенти всички видове транспортно-спедиторски услуги, с който да намери най-ефикасното и бързо решение на Вашите авио запитвания!

Основните дейности:

 • Обработка на въздушни товари: Внос, Износ, Доставки “от врата до врата”
 • Складиране на стоки
 • Пряко митническо представителство
 • Вътрешен транспорт

Транспортът е неизменна част от крайната цена на стоката. Нашата цел е максимално да съкратим този разход, предлагайки оптимално транспортно решение.

АВТОМОБИЛНА СПЕДИЦИЯ

Специализираният ни офис във София, занимаващ се с международна и вътрешна автоспедиция, е на Вашите услуги за намиране на най-доброто, ефикасно и икономично решение за Вашите товари:

 • Групажни и комплектни товари от и за Европа
 • Извънгабаритни товари
 • Опасни товари
 • Стоки под температурен режим
 • Организиране на експресни доставки както и с фиксирани дати на отпътуване и доставка
 • Превоз в страната
 • Доставки “от врата до врата”
 • Складова дейност

МИТНИЦА

МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Пълно митническо обслужване във Варна, Бургас и Солун.

 • Представяне на клиенти пред митническите власти при обработката на стоки по внос, износ, реекспорт и транзит;
 • Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи;
 • Изготвяне на документи за произход;
 • Гарантиране на митни сборове;
 • Съхранение на стоки под режим митническо складиране без облагане с митни сборове, местни данъци и такси;
 • Предаване на данни към митническите учреждения по електронен път;

ПРИСТАНИЩНИ И СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ

Oптимални решения за нашите клиенти за:

 • Складиране на стоки
 • Складиране под митнически режим
 • Деконтейнеризация в Бургас, Варна и Солун
 • Складови операции
 • Консолидиране на товари
 • Застраховане на товари

Защо да изберете нашите транспортни услуги?

Точност и коректност

Точност и коректност

Устойчивост и цялост на товара

Устойчивост и цялост на товара

Ценово предимство

Ценово предимство

Как работим?

Ние, „АБ ЛОДЖИСТИКС“, отдаваме изключителна важност на това да бъдем на точното място, в точния момент. За да постигнем това, сме изградили широка мрежа от партньорства, които ни помагат да управляваме операциите си по един напълно прозрачен и проактивен начин. Това ни позволява да бъдем максимално ефективни в изпълнението на всеки един проект.

98%

БЪРЗИ

99%

ТОЧНИ

100%

ЕФЕКТИВНИ

АБ ЛОДЖИСТИКС“  е член на:

Image
Image
Image
Image
Image
Image