sofia@ablogistics.net
+359 88 61 82 686 | +359 88 44 58 081

МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Пълно митническо обслужване във Варна, Бургас и Солун.

  • Представяне на клиенти пред митническите власти при обработката на стоки по внос, износ, реекспорт и транзит;
  • Изготвяне на всички видове митнически и транспортни документи;
  • Изготвяне на документи за произход;
  • Гарантиране на митни сборове;
  • Съхранение на стоки под режим митническо складиране без облагане с митни сборове, местни данъци и такси;
  • Предаване на данни към митническите учреждения по електронен път