sofia@ablogistics.net
+359 88 61 82 686 | +359 88 44 58 081

ВИДОВЕ КОНТЕЙНЕРИ

Image

Standard 20'

Вътрешна дължина: 5.900 m
Вътрешна ширина: 2.350 m
Вътрешна височина: 2.393 m
Дължина на вратата: 2.342
Височина на вратата: 2.280 m
Обем: 33.2 m³
Тара: 2 230 kg
Максимално тегло на товара: 21 770 kg

Image

Standard 40'

Вътрешна дължина: 12.036 m
Вътрешна ширина: 2.350 m
Вътрешна височина: 2.392 m
Дължина на вратата: 2.340 m
Височина на вратата: 2.280 m
Обем: 67.7 m³
Тара: 3 700 kg
Максимално тегло на товара: 26 780 kg

Image

High Cube 40′

Вътрешна дължина: 12.036 m
Вътрешна ширина: 2.350 m
Вътрешна височина: 2.697 m
Дължина на вратата: 2.338 m
Височина на вратата: 2.585 m
Обем: 76.3 m³
Тара: 2 3970 kg
Максимално тегло на товара: 26 510 kg

Image

Reefer 20′ (хладилен)


Вътрешна дължина:
5.425 m
Вътрешна ширина: 2.275 m

Вътрешна височина: 2.260 m
Дължина на вратата: 2.258 m
Височина на вратата: 2.216 m
Обем: 28.3 m³
Тара: 3 200 kg
Максимално тегло на товара: 20 800 kg

Image

Reefer 40′ (хладилен)

Вътрешна дължина: 11.493 m
Вътрешна ширина: 2.270 m
Вътрешна височина: 2.197 m
Дължина на вратата: 2.282 m
Височина на вратата: 2.155 m
Обем: 57.8 m³
Тара: 4 900 kg
Максимално тегло на товара: 25 580 kg

Image

Reefer 40′ High Cube (хладилен)

Вътрешна дължина: 11.557 m
Вътрешна ширина: 2.294 m
Вътрешна височина: 2.500 m
Дължина на вратата: 2.294 m
Височина на вратата: 2.440 m
Обем: 66.6 m³
Тара: 4 500 kg
Максимално тегло на товара: 25 980 kg

Image

Open Top 20′

Вътрешна дължина: 5.894 m
Вътрешна ширина: 2.311 m
Вътрешна височина: 2.354 m
Дължина на вратата: 2.286 m
Височина на вратата: 2.184 m
Обем: 32.23 m³
Тара: 2 400 kg
Максимално тегло на товара: 21 600 kg

Image

Open Top 40′

Вътрешна дължина: 12.028 m
Вътрешна ширина: 2.350 m
Вътрешна височина: 2.345 m
Дължина на вратата: 2.341 m
Височина на вратата: 2.274 m
Обем: 65.5 m³
Тара: 3 850 kg
Максимално тегло на товара: 26 630 kg

Image

Flat Rack 20′

Вътрешна дължина: 5.620 m
Вътрешна ширина: 2.200 m
Вътрешна височина: 2.233 m
Тара: 2 530 kg
Максимално тегло на товара: 21 470 kg

Image

Flat Rack 40′

Вътрешна дължина: 12.080 m
Вътрешна ширина: 2.438 m
Вътрешна височина: 2.103 m
Тара: 5 480 kg
Максимално тегло на товара: 39 000 kg

Image

Platform 20′

Вътрешна дължина: 6.058 m
Вътрешна ширина: 2.438 m
Вътрешна височина: 2.233 m
Тара: 2 750 kg
Максимално тегло на товара: 24 000 kg

Image

Platform 40′

Вътрешна дължина: 12.18 m
Вътрешна ширина: 2.40 m
Вътрешна височина: 1.95 m
Тара: 5 800 kg
Максимално тегло на товара: 39 200 kg